[உபுண்டு_தமிழ்]கான்வர்சேஷன் - ஒன்னுக்குள்ள ஒன்னு...

Sethu skhome at gmail.com
Fri Apr 20 08:51:28 BST 2007


On 4/20/07, Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
> > மற்ற உலாவிகளில்??
>
> பயர்பாக்சுக்கு இவற்றைப் பாருங்கள் :
>
> http://blog.codedread.com/archives/2007/03/10/split-view-in-firefox/
> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3275
> https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4287
>
> நான் இனிமேலதான் போட்டுப் பார்கனும்.
>
> ~சேது
>
விண்டோ FF இல் Split Panel, Split Browser இரண்டு add-on உம் போட்டுப்
பர்ர்தேன் இந்த ஆபிஸ் கணினியில் - Split Browser  நல்லா இருக்குங்க.

~சேது


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list