[உபுண்டு_தமிழ்]weekly newsletter

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Sat Apr 7 06:45:41 BST 2007


//இதனை அப்படியே  மொழிபெயர்க்காது முக்கியமானவற்றை  தேர்வு செய்து, தமிழ்
குழும செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றையும் சேர்த்து வெளியிடுவது பொருத்தமாய்
இருக்கும் எனத் தோன்றுகிறது.//

என்னுடைய கருத்தும் இதுவே.

-மு.மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070407/7f21f404/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list