[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு கொள்கை - தமிழில்

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Sat Apr 7 03:20:02 BST 2007


வணக்கம்,

உபுண்டு கொல்கையின் தமிழாக்கத்தினைக் கீழ்காணும் பக்கத்தில் காணலாம்.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/உபுண்டு_கொள்கை

நன்றி.

அன்புடன்,

ம ஸ்ரீ  ராமதாஸ்
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list