புதிய அங்கத்தினர் குறித்து..

ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Wed Sep 27 05:05:12 BST 2006


https://wiki.ubuntu.com/TamilTeamMemberHowTo

அன்புடன்,

ம  ஸ்ரீ  ராமதாஸ்More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list