நாம் முறையாக அங்கீகரிக்கப் பட்டுள்ளோம்...

ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Tue Sep 19 15:24:51 BST 2006


அனைவருக்கும் வணக்கம்,

நாம் உபுண்டுவின் community council ஆல்.. முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளோம்...

இதற்கான தகவல் பரிமாற்றம் இன்று மாலை நடை பெற்றது...

நானும் முகுந்தனும் பங்கு கொண்டோம்...

நம்மைப் பற்றிய விவரங்களை வலையில் வெளியிட ஒரு domain கேட்டுள்ளோம்...

மொழி பெயர்ப்பைப் பொறுத்த வரை, நான் dpkg க்கு சிறிய முக்கியத்துவம் அளித்து gaim ஐ 
மொழிப் பெயர்க்கத் துவங்கியுள்ளேன்...

நன்றி...

Tirumurti Vasudevan wrote:
> ok.
> what are you discussing?
> tv
>
> On 9/19/06, *ம.ராமதாஸ்* <shriramadhas at gmail.com 
> <mailto:shriramadhas at gmail.com>> wrote:
>
>
>   Hi,
>   
>   am planning to attend community council meeting today evening at
>   5.30 PM IST.
>   
>   FYI...
>
>
> -- 
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY! 


-- 
அன்புடன்,
ம . ஸ்ரீ ராமதாஸ்

Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text

1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and 
the Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP 
comes with a Unicode Tamil Font (Latha) and you need not 
download/install a unicode font.
2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to 
ensure that Indic/Asian Language option is checked.
3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 
6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the 
default font for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts 
may be downloaded from here. <http://www.tamilnation.org/fonts/latha.ttf>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20060919/4ea75c21/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list