[உபுண்டு_தமிழ்]கட்டற்ற மென்பொருள் விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கம் துவங்கிவிட்டது...

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Oct 29 06:24:35 GMT 2006


இது இந்து மத சின்னம் இல்லை.  நான் தெளிவாக இருக்கிறேன்.

On 10/29/06, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> கையெழுத்து இயக்கத்து வாழ்த்துக்கள்.
>
>
> சின்ன விவகாரம்,
>
> எப்படியோ இது இந்துமத சின்னம்தான் என்று அறிந்தோ அறியாமலோ ஒப்புக்கொண்டு
> விட்டீர்கள். நல்லது.
> சுற்றி வளைக்க தேவையில்லை.
> எனக்கு தேவையான பதில் சின்னத்தை மாற்ற வாக்கெடுப்பு நடத்த போகிறோமா இல்லையா
> என்பதுதான்.
>
> இந்த குழுவுக்கான தொடர்பாளராய் நீங்கள் இயங்குவதாலும், அந்த சர்ச்சைக்குரிய
> சின்னத்தை வடிவமைத்தவர் என்பதால் உங்கள் உழைப்புக்கு மரியாதை தரவேண்டும்
> என்பதற்காகவும் அந்த பதிலை உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறேன்.
>
> உங்கள் முன்னல் உள்ளது இரண்டு தெரிவுதான்,
>
> 1. சின்னத்தை மாற்ற முடிவு செய்து, புதிய சின்னத்தை எவராவது முன்மொழிய அதை
> வாக்கெடுப்புக்கு விடுவது.
>
> 2. சின்னத்தை மாற்ற, தொடர்பாளராகிய நான் விரும்பவில்லை. சின்னம் மாற்றப்பட
> மாட்டாது என அறிவிப்பது.
>
> இதனை சுருக்கமாக செய்தீர்களானால் தேவையில்லாமல் உரையாடல் நீளாது.
>
> பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன்
> -மு.மயூரன்
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text

1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and the
Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP comes with a
Unicode Tamil Font (Latha) and you need not download/install a unicode font.
2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to
ensure that Indic/Asian Language option is checked.
3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 6,
Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the default font
for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts may be downloaded
from http://www.tamilnation.org/fonts/latha.ttf
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061029/cc45bebd/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list