[உபுண்டு_தமிழ்]குழுவினரின் கருத்துக்களை கவனத்திலெடுத்தல்.

Ravi shankar ravidreams_03 at yahoo.com
Sat Oct 28 14:42:46 BST 2006


தமிழ், த எதைப் பொறித்தாலும் நன்றே. தமிழ் என்று வடிவமைப்பவர்கள் பொருத்தமான அளவில் எழுத்துரு அளவை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

ரவி


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061028/37f3fca7/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list