[உபுண்டு_தமிழ்]Using SCIM with Firefox & OpenOffice (in ubuntu 6.10)

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Tue Oct 24 09:43:32 BST 2006


முகுந்த்,

Create a file called 75custom-scim_init in /etc/X11/Xsession.d

Paste the following into it:

export XMODIFIERS="@im=SCIM"
export GTK_IM_MODULE="scim"
export XIM_PROGRAM="scim -d"

Log off and log in.

Now open Firefox and Open Office.

This should help resolving the issue, I believe.

Regards.

On 10/24/06, Muguntharaj Subramanian <mugunth at gmail.com> wrote:
>
> நண்பர்களே,
> நானும் உபுண்டு 6.10 க்கு மாறிட்டேன் ( கிட்டதட்ட ஐந்து மணிநேர
> பதிவிறக்கத்திற்குப் பிறகு).
> பயர்பாக்ஸ்இல் தமிழை படிக்க முடிகிறது (after enabling few tamil support
> packages as suggested in previous mails by mauran and others).
>
> SCIM பயன்படுத்தி textpadஇல் தமிழ் டைப் செய்ய முடிகிறது.
>
> ஆனால் இன்னமும் என்னால் பயர்பாக்ஸ் மற்றும் ஓப்பன்ஆபீஸ் மென்பொருட்களில் scim
> பயன்படுத்தி தமிழை உள்ளிட முடியவில்லை.
>
> எளிய முறையில் எவ்வாறு இதை செய்வது என்று விளக்கம் கொடுக்க வேண்டுகிறேன்.
> (step by steps instructions)
>
> அன்புடன்,
> முகுந்த்
>
> --
> Mugunth
>
> http://mugunth.blogspot.com
> http://thamizha.com
> http://tamilblogs.com
>
>
> --
> http://webspace2host.com
> "Your friendly hosting provider"
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text

1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and the
Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP comes with a
Unicode Tamil Font (Latha) and you need not download/install a unicode font.
2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to
ensure that Indic/Asian Language option is checked.
3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 6,
Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the default font
for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts may be downloaded
from http://www.tamilnation.org/fonts/latha.ttf
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061024/2a6265f7/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list