[உபுண்டு_தமிழ்]தமிழ் உபுண்டு நிறுவி

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Thu Nov 30 00:55:03 GMT 2006


தரவேற்றம் பதிவேற்றம் ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்க.
எதைப்பயன்படுத்துவது என்ற குழப்பத்தில் ரெண்டையும் பயன்படுத்தினேன்!

ஆமாம்.
நிரந்தர மாணவன். ;-)

-மு.மயூரன்


-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061130/0d5a7283/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list