[உபுண்டு_தமிழ்]எட்ஜி சிடிக்கள் கிடைக்கப் பெற்றது

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Nov 4 16:38:52 GMT 2006


நல்லது...

கொழும்பு மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின்
உதவியை  நாடலாம்...

தாங்கள் கோணேஸ்வரா இந்து கல்லூரியில் பயில்வதாய் விக்சனரி பக்கத்தில்
பார்த்தேன்..

எனது கல்லூரி நாட்களில் இது போன்ற ஆக்கப் பூர்வமான விஷயங்களுக்காக கல்லூரி
நிர்வாகத்திடம் கேட்டு அதை கிடைக்கப் பெற்றிருக்கிறேன்..

இப்போது பணிபுரியும் இடத்தில்... மற்றும் நண்பர்கள் மற்றும் நம்மைப் போன்ற GNU/
லினக்ஸ் பயனர்கள்...

All the best.

வாழ்த்துக்கள்.

On 11/4/06, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
>
> சுங்கவரி சற்றே பெரிய தொகையாகத்தான் இருக்கிறது.
> எவ்வளவு என்று சரியாக தெரியவில்லை.
> பார்க்கலாம்.
>
> இங்கே இருக்கும் ஏனைய லினக்ஸ் பயனர்களுடன் இணைந்து அதனை மீட்கலாம் என்று
> நினைக்கிறேன்.
>
> -மயூரன்
>
> On 11/4/06, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
> > dear ramadoss,
> > glad to know that the edgy cds have arrived for distribution.
> > it is sad that one needs to pay customs duty on it.
> > i remember an appeal from ubuntu people to translate a note to be sent
> > along with the cds as customs were levying duty.
> > but still these guys collect. hmmm.
> >
> > how are you meeting this expenditure?
> > out of pocket i suppose. but these things will continue. this will be
> > recurring every six months. and there may be other promotional stuff being
> > sent.
> >
> > and i was saddened to see that some good hearts have seen to that the
> > support extended to you locally got cut off!
> >
> > let this semi retired youngster -me -share the expenses at least partly.
> > verify from higher ups if it is alright to take such contributions or if not
> > how you are supposed to meet the expenditures.
> >
> > tv
> >
> > On 11/4/06, ம.ராமதாஸ் < shriramadhas at gmail.com> wrote:
> > >
> > > அன்புடையீர்,
> > >
> > > வணக்கம்.  இன்று  உபுண்டு எட்ஜி குறு வட்டுக்கள் கிடைக்கப் பெற்றேன். :-)
> > > ......
> > > சின்ன விஷயம், குறு வட்டுக்களைப் பெற சுங்க வரி மட்டும் செலுத்த வேண்டி
> > > இருந்தது.
> > >
> > >
> > >
> >
> > --
> > BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> > --
> > Ubuntu-l10n-tam mailing list
> > Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> >
> >
> >
>
>
> --
> visit my blogs
> http://www.mauran.blogspot.com
> http://www.tamilgnu.blogspot.com
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

Stepwise instructions - to view Unicode Tamil text

1. You need to have Unicode Tamil fonts installed on your computer and the
Operating System capable of rendering Tamil Scripts. Windows XP comes with a
Unicode Tamil Font (Latha) and you need not download/install a unicode font.
2. In the Control Panel, in Regional/Languages Options you will need to
ensure that Indic/Asian Language option is checked.
3. Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 6,
Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the default font
for the UTF-8 char-set/encoding view. Unicode Tamil Fonts may be downloaded
from http://www.tamilnation.org/fonts/latha.ttf
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061104/e22f98ae/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list