வணக்கம்

மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Mon Jul 24 22:22:41 BST 2006


உபுண்டு தமிழ் குழுவினருக்கு இனிய வணக்கங்கள்.

என்னை இம்மடலாடற்குழுவில் இணைத்துக்கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி.

தோழமையுடன்
மு.மயூரன்

-- 
visit my blog
http://www.mauran.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20060725/547054db/attachment.htm


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list