[உபுண்டு_தமிழ்]Synaptic தமிழாக்கம் செய்து வருகிறேன்..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Dec 10 14:09:59 GMT 2006


On 12/10/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> அன்புடையீர்,
>
> வணக்கம், தற்சமயம் Synaptic PO  கோப்பினை  தமிழாக்கம் செய்து வருகிறேன்.
>
> சொன்னது போல் தினசரி 10-25 சரங்கள் தமிழாக்குகிறேன்.


நல்லது
;-)

திவா,
>
> ரொசெட்டா  குறித்து புதியத் தகவல்கள் உண்டா?


ஒன்னும் காணோம்.
நீங்கள்தான் கேட்டுச் சொல்லனும்.
திவே

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20061210/6392642b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list