[ubuntu-slv] [Bug 468277] [NEW] Update manager in Ubunut 9.10/Upravljalnik posodobitev v Ubuntu 9.10

Launchpad Bug Tracker 468277 na bugs.launchpad.net
Pon Nov 2 15:04:45 GMT 2009


You have been subscribed to a public bug:

Binary package hint: update-manager


(ENGLISH):
	
If an update is available, "Selected 3. Size is 225" is written below. Correct is: "3 packages selected. Size is 225 kB/MB"

Version: Ubuntu 9.10

(SLOVENIAN):
Pri upravljalniku posodobitev (če je kakšna posodobitev na voljo) piše spodaj "Izbran je 3. Velikost je 225"(V primeru da so izbrani 3-je prenosi). Pravilno bi moralo biti: Izbrani so 3 prenosi(ali 3 prenosi izbrani). Velikost je 225 kB/MB

Različica: Ubuntu 9.10

** Affects: language-pack-sl (Ubuntu)
     Importance: Undecided
         Status: New

-- 
Update manager in Ubunut 9.10/Upravljalnik posodobitev v Ubuntu 9.10
https://bugs.launchpad.net/bugs/468277
You received this bug notification because you are a member of Ubuntu Slovenian Translators, which is subscribed to language-pack-sl in ubuntu.Dodatne informacije o seznamu Ubuntu-l10n-slv