[ubuntu-slv] [Bug 404465] Re: Manjkajoča črka v prevodu Pošlji in sprejmi pošto (Evolution)

Martin Božič martin.bozic na gmail.com
Sob Jul 25 09:15:21 BST 2009


** Attachment added: "slika-Pošlji in spreji pošto.png"
   http://launchpadlibrarian.net/29508987/slika-Po%C5%A1lji%20in%20spreji%20po%C5%A1to.png

-- 
Manjkajoča črka v prevodu Pošlji in sprejmi pošto (Evolution)
https://bugs.launchpad.net/bugs/404465
You received this bug notification because you are a member of Ubuntu
Slovenian Translators, which is subscribed to language-pack-sl in
ubuntu.Dodatne informacije o seznamu Ubuntu-l10n-slv