[l10n-kur] Test pêwist e: OpenOffice.org 3.0 RC 1

Erdal Ronahi erdal.ronahi at gmail.com
Wed Sep 17 17:01:33 BST 2008


Hevalên hêja,

derketina OpenOffice.org 3.0 nêzîk e. Ji kerema xwe re vê versiyona
testê biceribînin:

http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO300/OOO300_m6/Build-1/OOo_3.0.0_080916_Win32Intel_install_ku.exe

Tistên kêm bibînin, ji kerema xwe re ji me re binivîsin.

Hevalên bixwazin alîkarî bikin, projeya wergerandinê li vir e:
http://pootle.sunvirtuallab.com/ku/openoffice_org/index.html

Ji bo bikaranîna pergalê ji me alîkarî bixwazin.

Silav,
Erdal
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ooo3-m6-ku.png
Type: image/png
Size: 163822 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-kur/attachments/20080917/16a8bf7e/attachment-0001.png 


More information about the Ubuntu-l10n-kur mailing list