[l10n-kur] (no subject)

Si_murg56 simurg56 at gmail.com
Sun Nov 30 12:51:56 GMT 2008


Bila hebe. Ma wê çi bi ubuntuyê bike? :)
Kesî dermafê civînê de tiştek negot, çi bû niha, çi ye biryar?2008/11/30 Amed Çeko Jiyan <amedcj at gmail.com>

> silav,
> ne min ev mail şandiye. heman mail ji min re jî hatibû. tê de vîrus heye.
>
> 2008/11/30 <ulasab at gmail.com>
>
> içinde virus var bosuna açmayın
>>
>> 2008/11/28 Amed Çeko Jiyan <amedcj at gmail.com>
>>
>>> ekte yazılar var
>>>
>>> selamlar
>>>
>>> --
>>> Ubuntu-l10n-kur mailing list
>>> Ubuntu-l10n-kur at lists.ubuntu.com
>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-kur
>>>
>>>
>>
>> --
>> Ubuntu-l10n-kur mailing list
>> Ubuntu-l10n-kur at lists.ubuntu.com
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-kur
>>
>>
>
> --
> Ubuntu-l10n-kur mailing list
> Ubuntu-l10n-kur at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-kur
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-kur/attachments/20081130/7add1a1d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-kur mailing list