[l10n-kur] Wergera "removable media"

Erdal Ronahi erdal.ronahi at gmail.com
Sun Jul 20 12:08:22 BST 2008


Dembaş,


2008/7/19 Ezadin Mahmoud <ezadin76 at googlemail.com>:
> bi gomana min jî  "medyayên guhêrbar " rastire, Nesabit erebî ye.

Rast e.

> Di ferhenga Feryad Fazil Omar Kurdî -Elmanî "guhêrbar" bi mîna
> "auswechselbar " hatîye wergerandin

Erê, "guhêrbar" ji bo dîsket (floppy) bas e, lê îro CD û dîskên USB
zêdetir tên bikaranîn, bi taybetî dîska USB ne "guhêrbar" e, le
zêdetir "guhêzbar" e.

Silav,
Erdal


More information about the Ubuntu-l10n-kur mailing list