[l10n-kur] Wergerên fermî

Erdal Ronahi erdal.ronahi at gmail.com
Sun Sep 3 01:34:50 BST 2006


Dem bas,

min skriptekê dit ku ji bo me gelekî bas e. Eger lîsteyeke wergerên fermî
hebe, em dikarin wekî di wêneyê de bikin.

Mînak: Di lîsteyê de "version" "guherto" "versiyon neyê bikaranîn" heye.
Encam di wêneyê de ye.

Hun ci dibêjin? Ev ne gelekî bas e?

Silav,
Erdal
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-kur/attachments/20060903/fac5b98c/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wergera-fermi.png
Type: image/png
Size: 193975 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-kur/attachments/20060903/fac5b98c/attachment-0001.png 


More information about the Ubuntu-l10n-kur mailing list