[Tradutores-Ubuntu] Pequena gralla en gnome-codec-install

Miguel Bouzada mbouzada at gmail.com
Thu Sep 2 09:33:55 BST 2010


Desexa buscar *por* un engadido que sexa compatíbel co ficheiro
seleccionado?

Creo que debería ser:
Desexa buscar un engadido que sexa compatíbel co ficheiro seleccionado?

 Corrixido → A *busca* tamén incluirá o software que non conta con
asistencia oficial

2010/9/1 marcoslansgarza at gmail.com <marcoslansgarza at gmail.com>

>
>
> A busca incluira o software que conta con asistencia oficial? ---> Falta
> o acento en 'incluirá' e sobra a interrogación final.
>
> http://tinyurl.com/372sk6k
>
>
> --
> Ubuntu-l10n-gl mailing list
> Ubuntu-l10n-gl at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-gl
>


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list