[Tradutores-Ubuntu] 17 por canto tempo?

Miguel Bouzada mbouzada at gmail.com
Wed Mar 17 11:41:04 GMT 2010


O día 06/10/09 Antón citaba nesta lista como acadaramos a posición 20,
daquela a cousa estaba así:

Pos  idioma  sen traducir

18  Catalan    162876
19  Czech    171170
20  Galician  183840

En plan "chorras" decia eu en resposta (nese fío)
En todo caso, por aquelo da próximidade gostariame igualar a "cat" ó fin e
o cabo só son 21.000 liñas

a día de hoxe as cousas están así

17  Galician  124204
18  Catalan    124358
...
22  Czech    140277

Facendo sumas e restas, nestes 6 meses e 10 días "só" fixemos 59.636 liñas
novas e os cataláns 38.518 o que se traduce nunha "goleada" de 21.118 liñas
máis que eles.

Seguide coas mesmas ganas e janaremoslle aos ingleses :-)


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list