[Tradutores-Ubuntu] [Fwd: Ubuntu Translations teams healthcheck survey]

Xosé xosecalvo at gmail.com
Thu Jun 10 22:04:56 BST 2010


O Xoves 10 Xuño 2010 18:16:57 Leandro Regueiro escribiu:
> On Thu, Jun 10, 2010 at 6:09 PM, Antón Méixome <meixome at certima.net> wrote:
> > 2010/6/10 Leandro Regueiro <leandro.regueiro at gmail.com>:
> >> 2010/6/10 Fran Diéguez <listas at mabishu.com>:
> >>> Importante
> >>> 
> >>> 
> >>> ---------- Forwarded message ----------
> >>> From: David Planella <david.planella at ubuntu.com>
> >>> To: ubuntu-translators at lists.ubuntu.com
> >>> Date: Wed, 09 Jun 2010 20:42:54 +0200
> >>> Subject: Ubuntu Translations teams healthcheck survey
> >>> Hi translators,
> >>> 
> >>> Following the discussion at UDS and the subsequent blueprint [1], I
> >>> would like to continue with the roadmap for Ubuntu Translations on this
> >>> cycle and ask translation team coordinators to participate in the
> >>> Ubuntu Translations teams healthcheck survey.
> >>> 
> >>> The idea is to get in touch with each and every Ubuntu translation
> >>> team, learn about their status, how they work and if they need help in
> >>> any area. Apart from that, I'd also like to raise some awareness on
> >>> the policies for the Ubuntu Translations project.
> >>> 
> >>> The goal is to have only one answer per team, so this survey is mainly
> >>> targetted at translation team coordinators. However, if a team
> >>> coordinator is busy and cannot complete it, or would like to delegate
> >>> answering the survey to another member of the team, that's absolutely
> >>> fine as well.
> >>> 
> >>> So, to team coordinators, here is how to participate:
> >>> 
> >>> * Go to:
> >>> 
> >>>  http://www.surveymonkey.com/s/PKKC6KM
> >>> 
> >>> * Answer the questions on the survey by the 23 of June (in two weeks
> >>> time).
> >>> * That's it!
> >>> 
> >>> The survey is not long and it should not take more than a couple of
> >>> minutes to complete. It would be awesome if you could participate and
> >>> help on this.
> >>> 
> >>> Thanks a lot!
> >>> 
> >>> Regards,
> >>> David.
> >>> 
> >>> [1]
> >>> https://blueprints.launchpad.net/ubuntu/+spec/community-m-translation-t
> >>> eams-healthcheck
> >>> 
> >>> P.S. I'm sending this to the translators list, but I might also contact
> >>> some team coordinators directly.
> >> 
> >> Mireino por riba e non creo que vos sexa complicado responder, agás
> >> quizais o de canta xente está activa...
> > 
> > Como non se poden ver as preguntas sen responder supoño que non é
> > posible acordar unha resposta de grupo. Tamén é verdade como di
> > Leandro que as preguntas parecen elementais así que non lle vexo
> > transcendencia ao asunto. Que responda Felipe por si mesmo e xa está.
> 
> Pódese responder calquera cousa e ir pasando de páxina en páxina ata
> chegar á última. Con non darlle a enviar na última páxina xa non pasa
> nada e pódense ver todas as preguntas.
> 
> > Para min que os problemas reais de xestión da tradución están onde
> > sempre. Na xestión da remisión-recuperación da tradución respecto dos
> > proxectos orixinais, por un lado, no que opino que é punto clave o
> > tema dos "coordinadores" de paquetes de Ubuntu, descolgados dos
> > proxectos orixinais. Polo outro, no feito de Ubuntu introducir cadeas
> > propias sen diferencialas das orixinais e o problema que iso supón
> > respecto da responsabilidade e control sobre a calidade da tradución
> > (teño en mente o fiasco do proxecto go-oo en Ubuntu)
> > 
> > Logo hai outras cousas como a introdución das keybindings, o control
> > de permisos sobre as cadeas e a INEXISTENCIA de glosarios en liña de
> > apoio en Launchpad, así como o resto de documentación para traducir,
> > xestionar, etc.
> 
> Podían tomar exemplo de por exemplo Mandriva, onde usan un programa
> que se traduce en Fedora e o que fixeron foi poñer a disposición dos
> tradutores un ficheiro só coas cadeas que cambian en Mandriva, e
> indican que se traduza tamén en upstream o ficheiro orixinal.

Penso que coincidimos en que nos preocupa que toda a tradución que se faga en 
Lauchpad non vaia "corrente arriba".

XoséMore information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list