[Tradutores-Ubuntu] 1200 cadeas

Miguel Bouzada mbouzada at gmail.com
Wed Oct 7 11:30:28 BST 2009


Tratando de ir "limpando dende o proncipio atopome con algo "rarito", hai
tendencia a deixar os "chourizos" sen traducir, isto lévanos a que os que
nos propomos completar todo, temos que leernos toda a tradución ó fin de
manter a coherencia, alomenos dentro do mesmo paquete, e fainos perder
moitisimo tempo.

Creo que sería mellor que fosemos completando todo o que poidamos e cando
non nos chegue o coñecimento para resolver os problemas, unha de dúas, ou
avisamos na lista ou debatimos solucións.

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_minino at conf.jabberes.org


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list