[Tradutores-Ubuntu] Presentándome

certima at certima.net certima at certima.net
Fri Nov 20 00:09:56 GMT 2009


Benvido ao GTT Sito !!

Hai moito que facer, así que busca especialmente o que é específico de Kubuntu e vainos dando noticias.


2009/11/19 Indalecio Freiría Santos <ifreiria at gmail.com>
Que si, deciao precisamente por iso, jeje

2009/11/19 Leandro Regueiro <leandro.regueiro at gmail.com>:
>> Mira que non saber quen son xD
>
> Home, para min eres relativamente novo por aquí...
>
> --
> Ubuntu-l10n-gl mailing list
> Ubuntu-l10n-gl at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-gl
>

--
Ubuntu-l10n-gl mailing list
Ubuntu-l10n-gl at lists.ubuntu.com
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-gl

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 563 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-gl/attachments/20091120/4e8afa6e/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list