[Tradutores-Ubuntu] "Release notes" de Ubuntu

Miguel Bouzada mbouzada at gmail.com
Wed Oct 29 06:32:35 GMT 2008


Só unhas ideas:

no seu computador → na súa computadora (se non estou trabucado en galego é
feminino)

Os usuarios *de de* versións

se mostran → amosanse ??

práctico proceso automático → faiseme un poco rebuscado suxiro sinxelo no
canto de práctico

creados en Ubuntu 8.04 LTS e antes ?? faise incompresible  (anteriores ?)

sen fíos → inarámicas ??

e como consecuencia → en consecuencia ??

vinculada → vencellada ??

MB


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list