[Tradutores-Ubuntu] Logo Ubuntu-l10n-gl

Felipe Gil Castiñeira felipexil at gmail.com
Thu Dec 11 18:58:48 GMT 2008


Onte estiven xogando co Gimp coa idea de facer un logo... a ver que vos
parecen. Se non tedes inconveniente subo un deles ao Launchpad
(persoalmente gústame máis o Logo1, pero se calquera se anima seguro que
fai un mellor rapidamente).

Un saúdo!
    Felipe.


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Logo1.png
Type: image/png
Size: 487309 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-gl/attachments/20081211/825cc998/attachment-0002.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Logo2.png
Type: image/png
Size: 218145 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-gl/attachments/20081211/825cc998/attachment-0003.png 


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list