[Tradutores-Ubuntu] Presentación

Tomas Teijeiro Campo tomas.teijeiro at gmail.com
Mon Oct 15 20:14:58 BST 2007


Ola a tod at s,

Chámome Tomás, son de Castro de Rei (Lugo), e gustaríame acabar entrando no 
grupo de tradutores. Xa fixen algunha que outra suxerencia.

Saudiños
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 481 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-gl/attachments/20071015/a20c4bda/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list