[Tradutores-Ubuntu] erro en apt.mo

Leandro Regueiro leandro.regueiro at gmail.com
Wed Jun 13 17:23:04 BST 2007


Acabas de atopar unha proba de concepto xenial. Casca igual. Despois
de engadir a liña que dixeches:

deb http://people.ubuntu.com/~pitti/langpacks/daily/feisty-updates/ ./

no "/etc/apt/sources.list", actualizar a lista de paquetes
dispoñibles, marcar as actualizacións e instalalas (todas elas
paquetes de idioma galego).

A verdade é que ese ./ do final da liña chaname un pouco....

Ata logo,
                Leandro Regueiro


More information about the Ubuntu-l10n-gl mailing list