Traduccions per revisar

Sergio Oller sergioller at gmail.com
Thu Sep 29 14:30:36 UTC 2011


El 29 de setembre de 2011 15:41, Narcis Garcia - GiLUG <
informatica at actiu.net> ha escrit:

> Tot el programari és de propietat, bé sigui pública o privada.
>
> El contrari del programari lliure, en llicència, és el programari privatiu.
>

D'acord, llavors presento dues suggerències a les traduccions del
software-center:
https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/software-center/+pots/software-center/ca/+translate?batch=10&show=all&search=de+propietat

La primera d'aquestes suggerències en anglès es llegeix: "Open source, with
proprietary parts" i ara està traduïda com: "Programari lliure, amb parts de
propietat". Quedem en què hauria de ser: "Programari lliure, amb parts
privatives" o potser més acuradament: "Codi obert, amb parts privatives".


Salut!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20110929/45af6380/attachment.html>


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list