Presentació

Jordi Zurita Bremon zurita75 at gmail.com
Sun Oct 30 19:20:01 UTC 2011Hola, em dic Jordi i em ve de gust traduir això de l'ubuntu,

ja fa uns tres anys que l'utilitzo i vull contribuir a la meva manera.

Actualment utilitzo la última versió (oniric ocelot).

Gràcies.


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list