Re: Actualització del transmission

David Planella david.planella at googlemail.com
Thu May 14 21:22:38 BST 2009


El 14/05/09, Joan <jodufi at gmail.com> ha escrit:
> Hola,
>
> Us adjunto l'actualització de la traducció del transmission.
>
> Salut,
> Joan
>
> --
>  Ubuntu-l10n-ca mailing list
>  Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>

Bones Joan,

T'adjunto la revisió

Un comentari addicional:

 #: ../gtk/tr-prefs.c:421
 msgid "Update Blocklist"
-msgstr ""
+msgstr "Actualitza la llista de bloquejats"

 #: ../gtk/tr-prefs.c:423
 msgid "Getting new blocklist..."
-msgstr ""
+msgstr "S'està obtenint una llista de bloquejats nova..."

-- A què es refereix «bloquejats»? A clients? Usuaris?
-- Crec que seria millor traduir «blocklist» com a «llista de nnn
bloquejats» (on nnn seria clients, usuaris o el que pertoqui)

Bona feina!

Salut,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Transmission_rev1.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 11859 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20090514/c837c9af/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list