L'altre tros de kpackagekit

David Planella david.planella at googlemail.com
Thu May 7 22:03:08 BST 2009


El 7 / maig / 2009 23:00, David Planella
<david.planella at googlemail.com> ha escrit:
> Bones Joan,
>
> El 7 / maig / 2009 19:31, Joan Maspons <joanmaspons at gmail.com> ha escrit:
>> Hola,
>> El tros que faltava. Si ningú hi troba cap error o proposta de canvi ja es pot
>> pujar.
>>
>> Gràcies,
>> Joan Maspons
>>
>> --
>> Ubuntu-l10n-ca mailing list
>> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>>
>>
>
> Bones Joan,
>
> T'adjunto el que hi he vist:
>
> * po_desktop_playground-sysadmin-ca.po -> fitxer amb els canvis proposats
> * po_desktop_playground-sysadmin-ca.orig.po -> fitxer original
> * po_desktop_playground-sysadmin-ca.po -> fitxer de diferències on es
> mostren els canvis.
>
> «Settings» jo ho traduiria per «Paràmetres» o «Configuració», però
> entenc que al KDE feu servir «Arranjaments», per la qual cosa no ho he
> tocat per consistència.
>
> Si estàs d'acord amb els canvis, te'l pujo.
>
> Salut,
> David.
>

... simplement que no havia adjuntat el fitxer. Ara sí.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: desktop_playground-sysadmin_rev1.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 1703 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20090507/52766ae9/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list