L'altre tros de kpackagekit

Joan Maspons joanmaspons at gmail.com
Thu May 7 18:31:33 BST 2009


Hola,
El tros que faltava. Si ningú hi troba cap error o proposta de canvi ja es pot 
pujar.

Gràcies,
Joan Maspons
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_desktop_playground-sysadmin-ca.po.tar.gz
Type: application/x-compressed-tar
Size: 1394 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20090507/cdd08edd/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list