Re: Traducció de la documentació windows

David Planella david.planella at googlemail.com
Sun Jun 21 12:15:31 BST 2009


Bones Joan,

T'adjunto la revisió de la traducció de la documentació del Windows.

Un cop hagis aplicat les correccions/suggeriments que creguis
adequats, t'encarregues tu mateix de pujar-lo?

Bona feina!

Salut,
David.

El 13 / maig / 2009 21:06, Joan<jodufi at gmail.com> va escriure:
> Hola,
>
> Us adjunto la traducció de la documentació del windows.
>
> Al final, com que no he trobat cap Outlook 2003 en català (o en castellà),
> he utilitzat les cadenes que hi havia a la traducció en espanyol de la
> documentació (tot i que tinc el pressentiment que les han traduït ells i que
> no han utilitzat les cadenes autèntiques). Tot i això, el continuaré
> buscant.
>
> Salut,
> Joan
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: windows-ca_rev1.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 36176 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20090621/bfb573b1/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list