Traducció de Wubi

Josep Sànchez josep.sanchez at ubuntu.cat
Sun Sep 28 17:53:30 BST 2008


El dg 28 de 09 de 2008 a les 18:19 +0200, en/na Joan va escriure:
> Hola Josep,
> 
> Abans que el tema no caigui en l'oblit...
> 
> Vas enviar un mail dient que adjuntaves la traducció, però no hi havia
> cap fitxer...

Ostres....ho sento molt.
Adjunt us envio el fitxer desaparegut en combat.
I no, no tinc permisos per pujar fitxers (que jo sàpiga).

Salutacions.

--------------
Josep Sànchez
[papapep]
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wubi_wubi-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 15447 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080928/ba9e77a4/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list