Re: Traducció de Wubi

Joan jodufi at gmail.com
Fri Sep 5 16:08:49 BST 2008


Hola!

Jo també adjunto correccions :)
Algunes coincideixen amb les d'en Orestes.
No he mirat les que ha fet en Jordi.

Salut i bona feina,
Joan
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080905/3cc776d3/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wubi_wubi-ca.po
Type: application/octet-stream
Size: 15480 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080905/3cc776d3/attachment-0001.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wubi_wubi-ca.diff
Type: text/x-diff
Size: 12860 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080905/3cc776d3/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list