update-manager

David Planella david.planella at googlemail.com
Tue Oct 21 23:08:58 BST 2008


Bones Jordi,

t'adjunto un arxiu amb el que he vist (fitxer revisat + diff).

Hauríem de pujar la traducció com a molt tard demà, ja que demà passat
és la data final per les traduccions i no sé quan trigarà el Rosetta a
importar-lo.

Te n'encarregues tu de pujar-lo?

Bona feina!

Salut,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: update-manager_rev2.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 22444 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20081022/49f3de6f/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list