Fitxer per revisar: Hardware

Josep Sànchez josep.sanchez at ubuntu.cat
Fri Oct 17 15:48:41 BST 2008


El dia 12 vaig enviar, com a mínim m'ho va semblar, el fitxer traduït
per si algú el podia revisar, però no tinc clar que realment arribés a
lloc.

Per si les mosques, el torno a enviar.

Salutacions.

-- 
Josep Sànchez
[papapep]
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ubuntu_hardware_po_hardware-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 48619 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20081017/8af0d5cc/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list