Traducció del jockey

David Planella david.planella at googlemail.com
Wed Oct 15 20:07:36 BST 2008


Bones,

una altra on han aparegut cadenes noves i n'han desaparegut de ja
traduïdes. Us envio el fitxer completat i el diff.

https://translations.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/jockey/+pots/jockey/ca/+translate

Salut,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: jockey.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 5530 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20081015/e2de8e73/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list