Traducció del fast user switch applet

David Planella david.planella at googlemail.com
Sun Oct 12 17:28:43 BST 2008


Bones,

he vist que al fast user switch applet [1] hi havia unes quantes
cadenes específiques de l'Ubuntu i les he traduït.

N'adjunto un diff per a revisar-lo.

Salut,
David

[1] https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/fast-user-switch-applet/+pots/fast-user-switch-applet/ca/+translate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_fast-user-switch-applet-ca.po.diff
Type: text/x-patch
Size: 3902 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20081012/a4fbf07e/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list