Re: Mòduls del GNOME

David Planella david.planella at googlemail.com
Sat Oct 11 12:44:23 BST 2008


Bones,

2008/10/11 Joan <jodufi at gmail.com>:
> I última part!
>

El que hi he vist:

gnome-system-tools:

 #. add NFS checkbutton
 #: ../src/shares/shares-tool.c:189
-#, fuzzy
 msgid "Install Unix networks support (_NFS)"
-msgstr "Xarxes UNIX (NFS)"
+msgstr "Instal·la la compatibilitat de xarxes Unix (_NFS)"

 #. add SMB checkbutton
 #: ../src/shares/shares-tool.c:195
-#, fuzzy
 msgid "Install Windows networks support (_SMB)"
-msgstr "Xarxes Windows (SMB)"
+msgstr "Instal·la la compatibilitat de xarxes Windows (_SMB)"

-- només un suggeriment: «per a xarxes» en lloc de «de xarxes»?

 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change system time, date, and timezone"
@@ -1666,20 +1659,19 @@

 #: ../src/users/privileges-table.c:56
 msgid "Mount user-space filesystems (FUSE)"
-msgstr ""
+msgstr "Munta el sistema de fitxers d'usuari (FUSE)"

-- els (plural)

La resta tot bé, bona feina!
Recorda de com a mínim afegir la línia «X-Launchpad-Export-Date» abans
de pujar-los, com t'he comentat abans.

Salut,
David


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list