Establir la llengua subsidiaria

Orestes Mas orestes at tsc.upc.edu
Tue Nov 4 14:55:35 GMT 2008


A Dimarts 04 Novembre 2008, Lluís Batlle va escriure:
> Per programes escrits amb gettext, jo utilitzo la variable LANGUAGE:
> http://www.gnu.org/software/automake/manual/gettext/The-LANGUAGE-variable.h
>tml
>
> export LANGUAGE=ca:ru:es:en
>
> Això no hauria de fer desestimar definir les variables de locale LANG
> o LC_*, ja que determinen no només l'idioma dels missatges, sino
> peculiaritats del país (moneda, punts o comes decimals, ...).
>
> El LANGUAGE té prioritat sobre l'idioma de misstages definits amb la
> locale amb LANG o LC_*.
>
> No tinc ni idea de com va la gestió d'idiomes al KDE - gettext, o
> l'invent de qt.

Pel que fa al KDE, si vas a l'arranjament del sistema, apartat País/Regió i 
idioma, pots escollir una llista d'idiomes per a la interfície gràfica. La 
llista és ordenada: primer es cerquen els missatges a l'idioma principal, i si 
no els troben es van a cercar a la resta d'idiomes, per ordre de prioritat.

Això sí: has d'haver carregat prèviament tots els paquets d'idioma 
corresponents a les llengües que vulguis emprar: els que comencen per 
"language-support-*", "language-pack-<codi idioma>" i "language-pack-kde-
<codi-idioma>"

-- 
 Orestes Mas Casals - UPC
 GNU/Linux User 285092 / Clau pública GnuPG: 0x97451E6A 
 Membre de l'equip català de KDE: http://cat.kde.org/
 Kubuntaire en Català: http://ubuntu.cat/
More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list