Traduir per setmana santa

Arnau Alcázar Lleopart arnau at alcalleop.net
Wed Mar 19 11:44:55 GMT 2008


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Ja he traduït els dos paquets que em vas proposar. Els adjunto en
aquest missatge. Hi ha una cosa en el paquet po_hwdb-client-ca.po que
no he pogut traduir. És a la línia 461, no puc traduir el menú aquest
perquè no el trobo per enlloc. Suposo que deu ser que jo tinc la Gutsy
i la traducció és per la Hardy.

Ja em direu alguna cosa.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFH4Py2O61NNz1XI0YRAhvjAKCr0Qr/wxKUd2V2/IWQXtJN4iVVGQCffPn6
c5vJ9WH+B8QCbqd1unhFFe0=
=ZcSs
-----END PGP SIGNATURE-----

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_pmount-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 15206 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080319/d37a7001/attachment-0002.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_hwdb-client-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 14263 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080319/d37a7001/attachment-0003.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list