Canvis a la pàgina inicial de l'ajuda

David Planella david.planella at googlemail.com
Sun Mar 16 22:58:12 GMT 2008


Bones,

si ningú hi té inconvenient, pujaré els canvis que adjunto en el diff
demà al vespre.

Els canvis afecten les cadenes específiques de l'Ubuntu per al yelp
[1], i són les que es mostren a la pàgina d'inici de l'ajuda
(Sistema->Ajuda i suport).

Per cert, si algú sap en quin paquet al Launchpad hi ha aquesta altra
cadena (la del menú Sistema->«Ajuda i suport»), voldria canviar-la a
«Ajuda i assistència» si no hi ha inconvenient.

Una altra cosa que faré en els propers dies és corregir un parell de
coses a la pàgina inicial del Firefox per a l'Ubuntu i traduir la del
Kubuntu, que no ho està.

[1] https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/yelp/+translate
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_yelp-ca.po.diff
Type: text/x-patch
Size: 3159 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080316/c4ee7af8/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list