Re: [GNOME] Traducció del Transmission

David Planella david.planella at googlemail.com
Thu Mar 13 22:33:12 GMT 2008


Bones Joan,

T'adjunto el que hi he vist en un diff i el fitxer amb tot aplicat.

2008/3/13, Joan <jodufi at gmail.com>:
> Hola,
>
> Ja sé que no és una aplicació GNOME, però no deixa de ser una aplicació GTK+
> que d'aquí poc s'inclourà a l'Ubuntu.

De fet, ja s'inclou de manera predeterminada a l'Ubuntu Hardy, tot i
que degut a l'error que s'esmenta a la resposta d'aquesta pregunta [1]
no n'apareixen les traduccions. Pel que sembla miraran d'arreglar-ho
aquesta setmana.

[...]
>
> Si no, l'enviaria a pujar en un parell de dies.
>

Un cop l'hagis enviada, digues-ho, que la pujaré a l'Ubuntu un cop
hagin solucionat l'error que esmentava abans.

Per cert, fa dies el vaig llistar a la llista de traduccions pendents
de l'Ubuntu [2]. Com que l'has fet, he afegit el teu nom com a
traductor del mòdul allí.

Bona feina!

Salut,
David

[1] https://answers.launchpad.net/rosetta/+question/26659
[2] https://wiki.ubuntu.com/UbuntuCatalanTranslators/Llistat
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: transmission_rev1.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 13029 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080313/632231e8/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list