Traducció del bluetooth-manager per revisar

David Planella david.planella at googlemail.com
Sat Mar 8 13:59:22 GMT 2008


Bones,

us adjunto la traducció del bluetooth-manager per revisar.
Malauradament no tinc el diff.

Ara em posaré a completar el debian-installer-help

https://wiki.ubuntu.com/UbuntuCatalanTranslators/Llistat

Salut,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_bluetooth-manager-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 23502 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080308/d5c8d55f/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list