Traducció actualitzada del hwtest

Siegfried-Angel siggi.gevatter at gmail.com
Sun Aug 10 20:19:07 BST 2008


Bones,

Adjunto la traducció actualitzada del hwtest i el diff respecte a la
versió que hi ha al Launchpad. Queda una cadena per traduir perquè no
he sabut com traduir el terme "static" (referit als típics punts
grisos que es mouen que sortien a les TV antigues).

Si proveu l'aplicació veureu que hi ha una pàgina on varies línies
surten tallades; això és un defecte del programa i ja li he comentat
al autor (hem estat parlant sobre varies millores que podria fer).

Salut,

-- 
Siegfried-Angel Gevatter Pujals (RainCT)
Ubuntu Developer. Debian Contributor.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: hwtest-ca.po.diff
Type: text/x-diff
Size: 9903 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080810/871827a0/attachment-0002.bin 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_hwtest-ca.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 10711 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080810/871827a0/attachment-0003.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list