Re: Actualització del transmission

David Planella david.planella at googlemail.com
Sun Aug 3 17:11:04 BST 2008


Hola Joan,

si et semblen bé els canvis que t'adjunto, et pujo la traducció.

Salut,
David.

2008/7/30 Joan <jodufi at gmail.com>:
> Hola a tothom,
>
> Veig que hi ha hagut canvis al launchpad, com acceptar la llicència BSD per
> a les traduccions, una interfície diferent...
>
> Entre els canvis he notat que ara no puc actualitzar la traducció del
> Transmission, així que us l'envio pq li feu una ullada i la pugueu.
> De fet crec hauria de ser així amb totes les traduccions, almenys passarien
> per una revisió.
>
> Salut,
> Joan
>
> --
> Ubuntu-l10n-ca mailing list
> Ubuntu-l10n-ca at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-ca
>
>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: transmission_rev1.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 12966 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080803/63358f3c/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list