Traducció de la documentació del basic commands

Joan jodufi at gmail.com
Sun Apr 20 22:50:16 BST 2008


Hola a tothom,

Us adjunto la traducció del basic-commands.
No sé si aquesta podrà estar a temps pel hardy, però per provar-ho :)

Salut,
Joan
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080420/ca6d14dc/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ubuntu_basic-commands_po_basic-commands-ca.po.tar.bz2
Type: application/x-bzip2
Size: 10331 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080420/ca6d14dc/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list