Traducció de l'streamtuner per revisar

David Planella david.planella at googlemail.com
Sun Apr 6 09:18:36 BST 2008


Bones,

un altre completat per revisar. Ja fa molt de temps que el tenia
assignat a la llista, però degut a la seva baixa prioritat (no forma
part del «main» ni és cap programa que s'utilitzi molt), no l'he
acabat fins ara.

No adjunto el diff perquè el vaig començar des de zero.

Salut,
David.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: po_streamtuner-ca.po.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 13770 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/attachments/20080406/6b87cb12/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list