gnome-app-install

David Planella david.planella at googlemail.com
Fri Sep 28 18:25:46 BST 2007


Bones Siegfried-Angel,

El 28/09/07, Siegfried-Angel <siggi.gevatter at gmail.com> ha escrit:
> He fet tots els canvis proposats menys els següents:
>
>
> > msgid "Components that have been confirmed to install applications from"
> > msgstr "Components que han estat habilitats per a instaŀlar-ne aplicacions"
> > -- Jo aquí hi posaria «per a instal·lar aplicacions»
>
> M'agrada més amb el «-ne».
>

El 28/09/07, Joan Maspons <joanmaspons at gmail.com> ha escrit:
> Jo també hi diré la meva:
[...]
>
> Crec que el "-ne" serviria per estalviar "aplicacions" en cas que es
> sobreentengués. Les 2 alhora són redundants i és incorrecte.

Tal com ha dit en Joan Maspons en el seu correu de fa uns minuts, tal
com està traduït ara el «-ne» es refereix a «aplicacions», i per tant
és incorrecte pel fet de ser redundant, ja que «aplicacions» ja
apareix a la frase. Crec que això s'hauria de corregir, només cal
suprimir el «-ne».

>
> > msgstr "Valors possibles: 0: mostra totes les aplicacions disponibles
> > / 1: mostra només les aplicacions lliures / 2: - / 3: mostra només les
> > aplicacions suportades / 4: mostra només les aplicacions de tercers /
> > 5: - / 6: mostra només les aplicacions instaŀlades"
> >
> > -- Jo ho deixaria com a la cadena original i prescindiria dels «/» a
> > la traducció. De totes maneres, si els hi vols deixar, crec que
> > s'haurien de treure els que estan entre 2 i 3, i entre 5 i 6.
>
> He canviat les «/» per «,».
>

Perfecte.

>
> > «Afegeix/Elimina» --> «Afegeix/elimina»
>
> Vols dir? Crec que queda millor amb Elimina amb majúscules, i a més és
> com està al menú Aplicacions (com a mínim a la Feisty, si a la Gutsy
> allà també ho heu canviat digues-ho).
>

En la traducció del Gnome normalment es fan servir les normes
estàndard de majúscules i minúscules, i per això no hi hauria cap raó
perquè l'«Elimina» sigués en majúscula, de la mateixa manera que
tampoc posem les majúscules en els missatges del tipus:

msgid "Blah blah blah : File could not be found."
msgstr "Bla bla bla : no s'ha trobat el fitxer."

Pel que fa a com apareix en el menú principal, diria que hi apareix
així precisament per aquesta cadena, que deu ser la que dóna el nom a
l'entrada de menú (no ho he comprovat, però).

Ara, tampoc crec que sigui tan crític, i si algú ho veu d'una altra
manera, estaria bé discutir-ho.

>
> > -- La traducció de «support» hauria de ser alguna de les propostes del
> > Recull de termes en lloc de «suportar», que en aquest cas és
> > incorrecte.
>
> Com quina? No veig res al recull que tingui sentit en el context on apareix.
>

Crec que la majoria de vegades alguna o altra proposta del recull per
a «support» (permetre l'ús de, ser compatible amb, admetre, funcionar
amb...) es pot adequar al context. Aquí tens més informació ->
http://qllach.bloc.cat/post/2438/38230

>
> També he canviat tots els «esborrar» i «suprimir» per «eliminar», i
> les traduccions de «bundled» (de l'anterior traductor) que per a mi no
> feien cap sentit; ara hi utilitzo «aplicacions lligades» però tampoc
> no acabo de tenir clar a que es refereix? A les dependències?
>

Jo tampoc n'estic segur, també vaig pensar que es referia a les
dependències. Una altra proposta seria «relacionades». Tu mateix.

Salut,
David.


More information about the Ubuntu-l10n-ca mailing list